Thomas Elovsson

Thomas Elovsson
7 mars, 2015 Galleri Ping-Pong
In gamla
Thomas Elovsson

Thomas Elovsson
FIREMAN FIRED FOR BURNING CANDLES IN BOTH ENDS
7-28 mars 2015

Titeln skulle kunna vara en rubrik i en tidning som beskriver en absurd anledning att ge en människa sparken från sitt jobb. När jag funderade tillbaka på var denna textfras kommit ifrån drog jag mig till minnes ett konstnärsamtal på engelska där konstnären och författaren Magnus Bärtås beskrev ett av sina tidigare arbeten ”Tribute to the Tribute”, genom ett exempel där just en brandman lät sin bitterhet över att ha fått sparken av någon anledning komma till tals. Jag minns tydligast att jag tyckte det var ett lustigt sammanträffande att de engelska orden för brand och avskeda var likadana – ”fire” respektive ”fire”, och hur detta ytterligare förstärkte ironin i avskedandet av honom.

Utifrån denna betraktelse visar jag nu åtta målningar med titeln ”Flame Job (Eight Small Fires)”. Ett Flame Job är en sådan stiliserad bild av en eldflamma som används vid motivlackeringar på hotrods och motorcyklar. Ett ”Flame Job” är också vad en brandman har – ett arbete med flammor. I min titel finns dessutom ett inkluderande av Ed Ruschas arbete ”Various Small Fires and Milk”, som snarare placerar verket i en konsthistoria.

Målningarna tillhör både världen av abstraktion (monokromen) och figuration (de ”föreställer” text). Här ställs två system, eller traditioner inom måleri mot varandra. Men snarare ger kanske texten på bilden en möjlighet att framkalla en bild. Genom att läsa texten ”ser” man det texten refererar till. Så vem är då denne molokne brandman som nyss fått sparken från sitt jobb bara för att han tolkat sin uppgift lite väl bokstavligt? En karaktär ur en Monty Python sketch eller brandsoldaten Montag i Ray Bradburys Fahrenheit 451? Är det en person som snarare står inför goda framtidsutsikter och möjligheter, än en som just blivit berövad sin livsuppgift?

Varje konstverk är en fortsättning på ett tidigare. Varje utställning på ett galleri, en konsthall, ett museum eller någon annan plats är en fortsättning på vad som har visats där innan, och varje utställning kommer att avlösas av en annan. Texterna på målningarna som beskriver detta förhållande är hämtade från ett samtal mellan konstnärerna Christopher Williams och Konrad Klapheck, om den senares arbeten.

Mina arbeten återanvänder ofta befintligt material. Perifera ögonblick ur konst- och musikhistorien får ligga till grund för serier av arbeten, som sedan redovisas som om de vore en snabb anteckning i all hast.

/Thomas Elovsson

 

Håll dig uppdaterad!