Thale Vangen & Per-Olof Nilsson. 19 oktober – 9 november 2019.

Thale Vangen & Per-Olof Nilsson. 19 oktober – 9 november 2019.
13 oktober, 2019 Galleri Ping-Pong
In gamla

Thale Vangen

 

 

Per-Olof Nilsson

Underströmmar
En form, en stomme till en bild öppnar upp för tecknandet,
som är en intuitiv process där själva arbetet visar väg.
Tilliten till det och min enträgenhet skapar marker mellan det
genomarbetade och det impulsiva.
Linjer, punkter, lager av tid.
Tecknandet ligger nära språket, men bilden saknar given berättelse.
Värjer mig mot det definitiva och öppnar för det poetiska och gåtfulla.

 

 

Håll dig uppdaterad!