Sofie Josefsson / Katarina Andersson. 16 september – 7 oktober

Sofie Josefsson / Katarina Andersson. 16 september – 7 oktober
30 maj, 2017 Galleri Ping-Pong
In gamla

pressbild Punkskogen -the undergrowthPunkskogen

Om man skulle beskriva vad som kännetecknat Sofie Josefssons konst helt kort så är det blandningen av humor och saklighet. Med ett precist måleriskt handlag har hon skildrat vardagens ting: en ful gästmadrass uppställd mot en vägg, ett uppätet kokt ägg med kaviar macka, ett korthus av knäckebröd, en projektor som visar – ingenting – en tom vit ruta.

I vissa målningar kan hon måla in en tjock klick färg som föreställer sig själv – färg. Det är vackert, skruvat och prosaiskt på samma gång. I sina nya arbeten som utspelar sig i ”Punkskogen” bryter hon ny mark med deliriska, surrealistiska möten i en slags skräpig osäker terräng. Som Alice’s rabbithole tjänar här overhead projektorn som i detta  fall lyser oss in i en kaotisk, myllrande totalteckning omfattande ett helt rum. Väl uppslukade av denna skog spelar Sofie upp hela sin måleriska klaviatur för oss i skildringen av detta risiga svampankomna underland, stundtals storslaget skräckromantiskt för att övergå i spillrorna av natur  vi känner igen från förorternas utkanter.

Bågen har här spänts maximalt vilket resulterar i ett måleri som med anslående hantverksskicklighet, humor och öppenhet mutar in ett alldeles eget sentiment där vi får upptäcka det som hela tiden händer vid sidan om.

Text Lars Nilsson

 

image1

“Punkskogen”. Sofie Josefsson

 

Skikt

Katarina Andersson har under hela sitt konstnärsskap intresserat sig för måleriet som uttrycksmedel och dess mångskiftande möjligheter. Hennes måleri, som har rötter i såväl en lyriskt abstrakt tradition som i landskaps- och ikonmåleriet, bär en lågmäld intensitet.

En av utgångspunkterna för hennes arbete har varit att måleriet är svar på ett rumsligt tilltal, mentalt såväl som fysiskt. Förhållandet mellan begrepp som material, språk och mening är betydelsefullt och hon intresserar sig för hur vi som betraktare av verken möter dessa begrepp genom seendet.

Katarina Andersson arbetar med ett slags skiktmåleri, som förutom tekniska kvaliteter medger, eller kräver, en långsam, meditativ och fysisk arbetsprocess. Den kan beskri- vas som en färd mot det anade. Målningens yta byggs upp av en mångfald mer eller mindre transparenta lager av färg, vilka tillsammans bygger upp ett bildrum. Tid vävs in i verket och en förutsättning för upplevelser av intensiteter, skillnader och reflektio- ner upprättas.

I Galleri Ping-Pongs inre rum har fem verk från de senaste åren, temperamålningar på duk och verk på papper, nu sammanställts till utställningen Skikt. En av teckningarna har givit utställningen dess namn – skikt, över tid och i rum.

Katarina Andersson (född 1960) har en masterexamen från Royal College of Art i London och bor och verkar strax utanför Göteborg. Hon har varit verksam med ut- ställningar både i Sverige och utomlands sedan början av 90-talet, och har under många år även arbetat som professor, pedagog och föreläsare.

 

Katarina Andersson Piren (Nära det avlägsna)-I

“Piren (Nära det avlägsna)-I”. Katarina Andersson

Håll dig uppdaterad!