Nan Embäck “Mellan oss” & Pepe Vinoles “Förlisning” 4 – 25 februari

Nan Embäck “Mellan oss” & Pepe Vinoles “Förlisning” 4 – 25 februari
23 januari, 2023 Galleri Ping-Pong
In gamla

Nan Embäck utforskar relationer genom måleri och keramik, både mellanmänskliga likväl som relationer mellan färg och figuration. Intresset för relationer sträcker sig även till hur arbetena relaterar till varandra, samt hur de förhåller sig till det givna rummet.

Konstverken iträder rollen av skådespelare som tillsammans utgör de scener Nan Embäck iscensätter, ett arbete som sker organiskt och intuitivt. En viktig del av arbetet består i att vara närvarande med materialet för att kunna upptäcka de beröringspunkter som utgör relationerna.

Nan Embäck har studerat vid Gerrit Rietveld Academie, Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan i Bergen från vilken hon utexaminerades 2019.

Sedan dess har hon varit verksam i Malmö. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Høstutstillingen i Oslo, Landmark i Bergen, Sjöbo konsthall, Not Quite i Fengersfors och Nye Bokboden i Bergen.

Nan Embäck har också drivit lägenhetsgalleriet Rörsjögatan 10 i Malmö tillsammans med Cornelia Hermansson under 2021.

 

Pepe Viñoles (1946, Melo, Uruguay) är utbildad på ENBA (Konstakademi), bildlärare på IPA i Montevideo och på Konstfack 1979-1984. Sedan slutet av 1970- talet deltagit i stort antal utställningar i Sverige, Europa och Latinamerika och utomhusprojekt i Sverige. Hans arbetssätt är många: teckning, collage, assemblage, skulptur, konstnärsböcker, affischer och bokformgivning.

År 2017 han fick stipendium av Aase & Richard Björklunds Fond, Malmö Konstmuseum. Han är represente- rad på offentliga och privata konstsamlingar i Sverige, Europa och Latinamerika.

 

Håll dig uppdaterad!