Maria Norrman. P18/Q – Queerkompaniet .13 januari – 3 februari

Maria Norrman. P18/Q – Queerkompaniet .13 januari – 3 februari
20 december, 2017 Galleri Ping-Pong
In gamla

Maria Norrman Galleri Ping Pong

Maria Norrman arbetar främst med video och fotografi, i kombination med performance och kostym. Norrman använder ofta sig själv och olika karaktärer sina verk. Verken utforskar mötet mellan hennes och andra personers fantasier och föreställningar om ämnen som t.ex kön, krigshistoria och sexualitet. Norrman föddes 1987 och tog masterexamen från Malmö konsthögskola 2013.

På Galleri Ping-Pong visas P18/Q – Queerkompaniet, ett projekt som tar sin utgångspunkt i en skröna om att det ska ha funnits ett regemente för homosexuella på Gotland. Genom att använda rollspel och metaforer har Norrman iscensatt ett queert förband tillsammans med regnbågspersoner med kopplingar till ön.

Norrman spelar själv kompaniets kapten. P18/Q – Queerkompaniet består av en video, fotografier och ett camouflagemönster. Videon innehåller olika scener, t.ex en minnesceremoni, övningar och ett dokumentärlidande uttalande som symboliskt behandlar HBTQIA-personers kamp för att få vara sig själva.

Maria Norrman 2018
Med stöd från Konstnärsnämnden och Film på Gotland.

http://www.marianorrman.net

Maria Norrman mainly works with video and photography, in combination with performance and costume making. Norrman often use herself and different characters in her work. The works explore the meeting between hers and other peoples fantasies and topics such as war history, gender and sexuality. Her method often consists of different types of role play where body, clothing and identities are central starting points. Norrman was born in 1987 and received her MFA from Malmö Art Academy in 2013.

Gallery Ping-Pong shows the project P18/Q – The Queer Company, which takes its starting point in an urban legend which spoke of a regiment for homosexuals on the island Gotland. By using role play and metaphors, Norrman staged a queer military unit together with LGBTQIA-persons with ties to Gotland.

Norrman plays the company’s captain. P18/Q – The Queer Company consists of a video, photographs and a camouflage pattern. The video contains scenes such as a memorial ceremony, exercises and a documentary styled statement which uses

military metaphors to portray the struggle that LGBTQIA-persons often face to be who they are.

Maria Norrman 2018
Supported by The Swedish Arts Grants Committee and Film on Gotland.

http://www.marianorrman.net

Håll dig uppdaterad!