Fredrik Hofwander

Fredrik Hofwander
24 september, 2015 Galleri Ping-Pong
In gamla
Fredrik Hofwanders

Fredrik Hofwander
Planeten Sit-in
12 september – 3 oktober 2015

Planeten Sit-in. Protest, motstånd, diskussion.

Att reflektera över människors handlingar och sociala identiteter; vilka

Sociala och kulturella strukturer och processer som präglar ett modernt samhälle.

Tecknings serien som utgör Planeten Sit-in bygger på upplevelser tillkomna genom konsumerande av musik. Musikaliskt innehåll och konvolut till skivor har använts, blandats och kombinerats för att bilda nya meningar eller för att illustrera möjliga ingångar till materialet.

Monolith. Skivsamlingen som en källa till kunskap, en kör av röster som talar om människans villkor. Karaktärsdrag, centrala händelser, situationer som utgör beståndsdelarna av vår tillvaro, som födelse, uppväxt, längtan, konflikt, och förgänglighet. Erfarenheter illustrerade genom ljudinspelningar.

Dong Energy. En modell av plattformen, byggd för utvinnande av naturresurser, en rest från en döende era, en döende idé. Ett utsiktslöst borrande i marken.

The Ghost of Dong Energy. En inverterad version, spökversion tecknad efter originalet, där figurer träder fram ur skuggorna. Lager med bilder av gamla konflikter och nya.

Entropy Reigns. Teckningen avbildar skrot som tagits upp ur havet längst ett kustband.

Rådande ordning, ett försök till klassificering, katalogisering. Sortering som en metod för att göra tillvaron fattbar. En strävan som kräver ständigt arbete, som går emot universums inbyggda oordning, där saker glider mot ett tillstånd av kaos. Förnekande inför slump och meningslöshet. Mike Oldfields musikstycke Tubular Bells från 1973, året då jag själv föddes, får symbolisera den mänskliga kampen mot naturen. Klockan, böjd till symbolen för ett hjärta är hämtad från konvolutet till Oldfields LP. Ett stycke musik som styrs av viljan att dela upp och undersöka olika instruments ljud, ensamma, tagna ur sitt sammanhang och i grupp.

Observatory Crest (for Lawrence) kartläggningen/utforskandet av månen.

Tankestyrning jämte känslostyrd förståelse av tillvaron. Titeln Observatory Crest är hämtad från en sång av Captain Beefheart som handlar om ett älskande par som spenderar en kväll vid Griffith Observatory, en ikonisk byggnad tillägnad astronomi i Los Angeles, belägen på en höjd med downtown L.A. På ena sidan och Hollywood på den andra. ” While the city was busy we wanted to rest” – Captain Beefheart.

Note To Self. En påminnelse om tidiga drömmar, ett samtal med ett idealiserat själv, där föreställningen om frihet inte omformats till plikten att konsumera. Mindre passivitet, mindre livsleda. Mera häpenhet och förundran.

 

Håll dig uppdaterad!