Fredrik Hofwander “Phantom Power”. Lars Hejll. 22 september – 13 oktober.

Fredrik Hofwander “Phantom Power”. Lars Hejll. 22 september – 13 oktober.
16 september, 2018 Galleri Ping-Pong
In gamla

Artist: Fredrik Hofwander fredryc@hotmail.com tel:+46701406142

Artist: Fredrik Hofwander fredryc@hotmail.com tel:+46701406142

Artist: Fredrik Hofwander fredryc@hotmail.com tel:+46701406142

Phantom Power

Bildserien består av nio tecknade porträtt av de personer som, enligt en årlig lista från Forbes, hade mest makt och inflytande globalt vid den tid som arbetet pågick. Dessa ansikten, hämtade från internet, har fungerat som utgångspunkt till mina collage. Jag tänker mig collagen som fantombilder, ett ansikte som satts samman från en bildbank av detaljer. Lösryckta ögon, näsor och munnar som blandats, men inte i syftet att finna en specifik person, utan snarare för att kanske ana något mera generellt. De kan fungera som symboler för något/någon som förvaltar över stora beslut och samhällelig utveckling. Eftersom maktförhållanden skiftar fungerar porträttserien som ett utsnitt i tiden, en spegel, om än uppbruten, över nu rådande politiska, ekonomiska och sociala idéer.

Dessa nio collage, sammansatta av nio teckningar, har skurits upp i 9×9 rutor vardera. De nio sönderskurna teckningarna har sedan monterats utefter ett rutmönster. För att göra de sammansatta ansiktena så blandade som möjligt har rutorna fördelats efter ett sudoku, så att två delar från samma teckning aldrig hamnar intill varandra. Personen som toppade listan under arbetes gång hamnade på rutorna 1 i sudokut, person 2 på listan på rutorna 2 osv. Varje collage i serien består av samma nio teckningar, omstöpta till nio nya ansiktskombinationer.

Genom denna arbetsmetod uppstår en bild, ett ofta ganska diffust ansikte, dolt bakom ett flimmer av grovt sammanfogade fragment. Genom ett schematiskt tillvägagångssätt uppstår bildkombinationerna, de nya ansiktena, i viss mån slumpartat. Trots abstraktionen är den ändå möjligt att läsa in ett ansikte i rutorna. En blick skymtar fram bland den sönderbrutna spegelns skärvor. Det går att se ett ansikte i allt om man letar efter det. Likt molnformationer, som med fantasiens hjälp för tanken till figurer och föremål, är dessa hopsatta ansikten bekanta men samtidigt onåbara, bortom vår horisont. Porträttbilderna från internet har redan innan min behandling retuscherats och filtrerats. Det är fotografier av ansikten som reducerats ner till stiliserade masker, neutrala och outgrundliga, processade och utslätade reklamfoton, tomma. Informationen som uteslutits är något vi själva måste lägga till för att bilden ska bli hel, levande. Collagen speglar vår tids ledare, representanter från toppskiktet, men man kan kanske också ana oss som står nedanför dessa, både aktivt, motvilligt och passivt.


Lars Hejll

Håll dig uppdaterad!