Anna Strand

Anna Strand
18 februari, 2016 Galleri Ping-Pong
In gamla

Anna Strand – Konversation med I. – 2-30 april 2016

“Jag har länge varit intresserad av samlare och deras samlingar. Kanske för att det finns flera kopplingar mellan att fotografera och samla. Båda aktiviteterna kan exempelvis förstås som sätt att försöka behärska små eller stora områden av tillvaron och samtidigt påverka och förskjuta den. I mina senaste arbeten har jag kombinerat fotografi med text och hittade objekt för att uppnå en verkan i den riktningen.

För flera år sedan hörde jag av en slump talas om den påstådda samlaren I via gemensamma bekanta och kontaktade henne efter en tids tvekan för att fråga om jag fick titta på de omtalade samlingarna i hennes hem. Hon svarade att jag gärna fick komma över på en kopp te och se vad jag kunde göra av det. Vi inledde därmed, med utgångspunkt från utvalda samlingar och objekt, ett samtal som pågått i snart tre år. Jag har med tiden förstått att det egentligen inte är objekten i sig som intresserar mig, utan de värden och berättelser I eller jag själv kopplat till dem. I vissa fall förstår jag Is samlande som ett ställningstagande mot normer om skönhet och kroppsliga ideal. Andra gånger laddas objekten genom att jag läser dem som rester efter och påminnelser om rituella handlingar som I genomfört exempelvis för att upphäva ett av henne upplevt underläge eller tidens framfart. I samlar och jag samlar på I genom att dokumentera de av hennes samlingar som avslöjar något om henne och som samtidigt väcker något, kanske igenkänning, hos mig. Mitt samlade verk Konversation med I blir på en nivå ett slags dubbelporträtt som speglar såväl avbildandets och urvalets svårigheter som dess möjligheter.”

konversation

Bröd bortsorterade vid fabriken, sparade av I”

pingpong2

pingpong3

pingpong1

Håll dig uppdaterad!