Anna Nordquist Andersson”Återkalla” & Mausel Eksell Strindberg ”Adama” 8 -29 jan

Anna Nordquist Andersson”Återkalla” & Mausel Eksell Strindberg ”Adama” 8 -29 jan
22 december, 2021 Galleri Ping-Pong
In gamla

 

I den här utställningen är en äldre ljuslåda central. Titeln Återkalla bygger på en slags lek med ordet framkalla. Ett ord som en gång i tiden var självklart för att ett fotografi skulle kunna existera. Just detta ljusbord som är med i utställningen tjänstgjorde en gång i tiden på ett större fotolabb här i Malmö. Ett fotolabb som inte längre finns men råkade ligga vägg i vägg med Nordquist Anderssons ateljé. Oändliga antal negativ har klippts och stoppats i plastfickor på det här ljusbordet. Nordquist Andersson har länge
i sitt konstnärskap använt sig av äldre tidningsmaterial, bilderna består av frilagda utskurna sönderklippta bilder. När dessa sedan sätts samman blir de till en ny enhet, ett kretslopp av minnen som förändras. Dessa bilder har sedan lagts på ett ljusbord och fotograferats så att tidningssidans textspalter och rubriker lyser igenom och bildar en slags undermening. En slumpmässig kod eller ett svårtolkat språk. Likt ett minne som hela tiden förändras, varje gång det återberättas. Utställningen kretsar kring skillnaden mellan att minnas och att erinra men även ljusets synliggörande funktion.

Mausel Eksell Strindberg ”Schackpjäsen av ljus och kött

Håll dig uppdaterad!